Hippo - integrationer via tjänsteplattform/ar för nationell e-hälsa

Integrationer för tjänsteplattformar vars tjänstadresseringskatalog (TAK) är tillgänglig i Ineras TAK-api visas.

Mera information om....
Tjänstekonsument
Tjänstekontrakt
Tjänsteplattform(ar)
Logisk adress
Tjänsteproducent

Gå tillbaka till toppen av sidan

Användarinformation

Hippo fokuserar på att visa tjänsteintegrationer. I denna version visas anslutningar från och med ursprunglig tjänstekonsument till och med slutlig tjänsteproducent. Det går därmed, t ex, att se vilka system som producerar information till NPÖ, även när system är anslutna via flera mellanliggande plattformar.

Historik är tillgängligt tillbaka till 2016-03-14. Man väljer vilken dag informationen skall baseras på i en diskret vallista uppe till vänster.

En förutsättning för att tjänsteplattform kan presenteras i denna vy är att dess tjänsteadresseringskatalog (TAK) finns tillgänglig via Ineras TAK-api, se http://api.ntjp.se/coop/doc/index.html. Hippo hämtar information från TAK-api en gång per dygn, varje natt.

Användning:

Exempel 1: Vilka journalsystem i Sverige producerar information till Journalen

 1. Välj (klicka på) tjänstekonsumenten Journalen (den har id SE5565594230-BDK)
 2. Man kan nu se anslutna producentsystem. Observera att dessa i sin tur kan vara regionala tjänsteplattformar (som ännu inte tillhandahåller sin information via TAK-apit).
 3. Man kan även se vilka tjänstekontrakt som Journalen konsumerar.
 4. Välj sedan tjänsteplattformskombinationen "NTJP-PROD ---> SLL-PROD"
 5. Nu visas vilka tjänsteproducenter och logiska adresser som Journalen når via SLLs regionala tjänsteplattform.

Exempel 2: Vilka tjänstekonsumenter inom SLL, anslutna till SLL-RTP, når tjänster nationellt.

 1. Vilj tjänsteplattformskombinationen "SLL-PROD ---> NTJP-PROD"
 2. Tjänstekonsumenterna visas.
 3. Filtrera vidare genom att exempelvis välja ett specifikt tjänstekontrakt.

Exempel 3: Vilka enheter tillhandahåller tidbokning

 1. Välj tjänstekontraktet MakeBooking
 2. Studera listan av logiska adresser

Exempel 4: Till vilka enheter kan man skicka en remiss

 1. Välj tjänstekontraktet "ProcessRequest"
 2. Studera listan av logiska adresser

Exempel 5: Vilka e-Tjänster stöds av Knivsta Vårdcentral?

 1. Trcyk CTRL-F och sök fram den logiska adressen för Knivsta vårdcentral.
 2. Klicka på den.
 3. Studera listan av tjänstekontrakt.

Maila gärna synpunkter.

Historik

2018-11-13: Version 6.1

2018-09-15: Version 6.0

2018-06-01: Version 5.2

2018-02-08: Felrättning

2017-12-11: Hippokrates Searchview Version 5.0

2017-08-27: Felrättning

2017-06-05: Anpassning till Vårdgivarguiden

2016-12-15: Hippokrates Multivew Version 4.0

 • En ny vy, kravställd av SLL, som visar integrationer över en eller flera tjänsteplattformar.
 • 2016-09-30: Version 3.0

 • Helt ny databasbaserad backend. All information och förändringar från alla anslutna TAK-ar sparas i en databas.
 • Ett nytt javascript-api kopplat till databasen.
 • Denna version innehöll inga funktionella förändringar och driftsattes inte publikt.
 • 2016-09-28: Version 2.0.3

  2016-09-17: Version 2.0.2

  2016-09-17: Version 2.0.1

  2016-08-24

  2016-06-09

  2016-04-21

  2016-03-30

  2016-03-14

  2016-02-15